Više nego u udžbeniku

Rizik od bankrota u jednostavnim igrama

Broj 87 / Godište XVIII. / 2018.