Zanimljivosti

Simetrično je lijepo

Sanja Sruk (Zagreb)  
Broj 10 / Godište II. / 2009.