Više nego u udžbeniku

Super zlatni pravokutnik

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska), Jens Carstensen (Frederiksberg, Danska)  
Broj 89 / Godište XVIII. / 2019.