Iz razreda

Suradnjom i izračunavanjem površina krenuli smo u sedmi razred

Ksenija Gačal, Željko Kraljić (Sveti Juraj na Bregu)  
Godište XXIV / Broj 117. / 2023.