Povijest matematike

Tko je prvi… nepoznanicu označio sa x?

Broj 87 / Godište XVIII. / 2018.