Više nego u udžbeniku

Graf eksponencijalne funkcije f(x)=a^x za a<0

Broj 106 / Godište XXII. / 2022.