Problemi kroz povijest

Matematičke zagonetke o višestrukim promjenama – od Fibonaccija do Jacksona

Josip Sliško (Puebla, México)  
Broj 106 / Godište XXII. / 2022.