Problemi kroz povijest

Matematičke zagonetke o višestrukim promjenama – problemi H. E. Dudeneyja

Josip Sliško (Puebla, México)  
Broj 107 / Godište XXII. / 2023.