Više nego u udžbeniku

Rješavanje geometrijskih zadataka s pomoću mreža

Alija Muminagić (Frederiksberg, Danska), Šefket Arslanagić  
Broj 110 / Godište XXII. / 2023.