Povijest matematike

Tko je prvi… pravilno konstruirao tangentu na neku krivulju?

Broj 109 / Godište XXII. / 2023.