Povijest matematike

Tko je prvi definirao proporcionalnost?

Broj 108 / Godište XXII. / 2023.